miércoles, 25 de junio de 2014

Cellit 2014. La Llitera. Societat Rural
El Centre d'Estudis Lliterans, CELLIT, al 2014 segueix les activitats programades per continuar amb els seus objectius de treballar pels valors patrimonials de La Llitera desenvolupant activitats adients
Entre les mes significatives:

Cicle de conferencies sobre Història comarcal.-
A Tamarit i Binéfar esta previstes conferències sobre història sobre la història de la Baixa i Alta Edat Mitjana en aquesta terra de frontera.

Exposicions.-
Es continua amb la mostr itinerant Records del Ahir .
La Llitera amb Blanc i Negre conjunt de fotografies que recullen aspectes de cada poble , vida social, patrimoni desaparegut, i elements significatius de la vida quotidiana que han configurat els pobles a través dels anys.
Les exposicions es fan amb el material gràfic dels fons de la fototeca provincial , el del propi CELLIT, i aportacions particulars de cada poble. Aquest any la exposició estava prevista a Camporrells i Zurita
També hi ha una exposició itinerant d'un conjunt d'aquarel·les de Fernando Alvira, titulada “Cuadernos de Viaje. La Llitera. Paisatges rurals i urbans amb 42 obres exposades alguns dies a Albelda , Peralta, Sanui i Alcampell.

Publicacions.-
El quart número de Llitera, revista d' estudis llitrans, contactant amb autors i programant números següents.
Amb la Universitat de Saragossa s'estava preparant un estudi arqueològic centrat amb un assentament preromà a la llitera i un estudi de la “Cueva del Moro “ a Alins.
Es col·labora amb publicacions de premsa escrita i radio de la comarca.
S'està incorporant material gràfic , arxius i gravacions amb suport analític i digital.
S'ha modificat el programa informàtic per facilitar la consult a biblioteca, fonoteca , videoteca o arxius. Estava previst segur amb la gravació de diferents manifestacions musicals dels pobles.
S' aprofiten les possibilitats que ofereix la ret informàtica (web i Facebook per fomentar el debat i donar a conèixer les activitats del Centre d'Estudis.

Col·laboració amb Associacions i Ajuntaments:
En diferents treballs d' investigació:
-Es va col-laborar en la gravació d' un documental sobre l'aigua.
-Arquitectura tradicional,
-La guerra Civil a La Llitera ,
-Musica religiosa, 
-Estudis sobre topònims locals , 
 -Catalogació de construccions rupestres com son habitatges, aljubs síes, cellers. Etc.

Beques-ajuda per la investigació.
A fi d'estimular a joves estudiants en el estudi de diferents temes culturals referits a la Llitera , el seu patrimoni i gent es convoquen dues beques dirigides a estudiants de Secundaria i Universitat.
Es va publicar aquesta convocatoriaconvoctoriadd' ajuda Cellit de 600€ per a batxillerat i secundària. I de 1000€ per universitaris o recient llicenciats,
Donant data de plaç, 31 d'octubre,dades on s'han de dirigir, i documentació a presentar , entr la que hi h d' haver un projecte de treball per dur a terme.
Es farà una sellecio dels treballs i es comunicarà als interessats, cobrant el 40% de la quantitat al començar i la resta al entregar-lo, cap al novembre 2014.
Cellit podrà publicar el treballs com a propietat intel·lectual.

Per la seva subsistència i funcionament Cellit compta amb un pressupost de menys de 16.000 € , sembla força ben gestionat. Amb quantitats moderades fa moltes coses.
Aquestes subvencions son entre 500 i 1100€ de cada una de les Institucions com son l'ajuntament de Tamarit, la Comarca la Llitera, i les quotes dels socis, sumant 2 600€ que serveixen per les despeses de funcionament, informàtica telefon, segurs, , material d'oficina, paparería, enviaments, libres,etc.
Per part de IEA rep més 13 200 € que serveixen per les activitats culturals.
J Motis Estiu 2014


No hay comentarios:

Publicar un comentario