miércoles, 29 de junio de 2016

Cosecha de Junio

Le perseguia la luna con un baño de luz abriendose paso entre las nubes. 
Al darse cuenta le hizo un foto rodeada de árboles. 
Como estaba creciendo, una sonrisa ilumino las imagenes.

 Era luna llena : 
Amarillo y azul era el paisaje del cielo algo nublado,
despues de ponerse el sol la luna subia por el otro lado.

Sentada en una piedra  rodeada de pinos, 
la ciudad quedaba difuminada por la oscuridad.
Leyendo un artículo sobre rutas de agua en un lugar conocido,
sintió como la Naturaleza ofrece equilibrio a la humanidad.El mundo da vueltas en trescientos sesenta y cinco días,

 En un punto detreminado de la órbita que recorre,
 puedes encontrate, al cabo de ese tiempo, en elmismo sitio,
 percibiendo los seis elementos, agua, cielo,  nubes, aire, arena y cuerpo.

Siembra con frío/ creciendo en primavera/ madura en junio.- 
Espigas doradas/ cosecha por recoger/ se cierra el ciclo.

Han desaparecido los de mirada dulce del patio de al lado. 
Estaban el moreno, el rubio y el castaño.
 Eran ocupas que salian y entraban por sitios insospechados.
 Bebian agua de lluvia de en un maletin abierto que alguien havía tirado.
Habrá invasion de ratones al faltar los gatos.

 Observar lo que pasa 
decir lo que se piensa
afan de justicia
 buen sentir  y actitud honesta  entre los humanos
 da brillo en los ojosJ. motis P 29 junio 2016 


domingo, 26 de junio de 2016

Treballs a la Construcció i Agraris. Perfil grafologic.

 Resum
  Aquest estudi  va ser  per interes i iniciativa personal, per introduir les possibilitats de la  Grafologia en àmbits on és desconeguda i, per manifestar el perfil de personalitat de professionals que atenen necessitats vitals, com son
 l' habitatge  i l' alimentació. Aquests professionals son els que es dediquen a la explotació agrícola-ramadera  i els treballs relacionats amb la construcció com  l'albanyileria , fontaneria  i lampistes.


Resultat d'imatges de cultivos
Escrits estudiats.
   Es tenen 12 mostres .
   Edats 9 d'elles son entre 30 i 44 anys,una de més de 50 i dos de més de 70    Sexe, 11  homes, 1 dona.
   Entorn, 10 rurals, 2 urbans
   Nivell d'estudis: Un universitari i un estudiant a la UOC, els demés tenen  nivell mitjà, u FP amb titulació tècnica  especifica del ofici.
   De cada mostra d'aquestes lletres s'ha fet un estudi de personalitat complert. Per una part hi ha els trets estrictament  individuals  en quant a personalitat, socialitzacio, emocions, intel-lecte  i habilitats. A més hi ha uns aspectes en comú que son els que es manifesten en aquest treball.

  La persona.
   Tots els escrits demostren un alt nivell d'energia i vitalitat. En les persones mes grans,mecanismes de compensació per obtenir el resultats esperats en les seves activitats.
  Aquest mecanismes de compensació son la seva capacitat de resistència al esforç, la força de voluntat, u ampliant el temps  adequat  per el treball necessari.
  Es pot dir que a menys energia , mes alt nivell de mecanismes de compensació.
  S`observa un alt nivell d'autoestima, es valoren be a ells mateixos. Aquest nivell és inversament proporcional al nivell de submissió, o en els moments de conflictes emocionals,  però en cap cas hi ha complexe d`inferioritat.
  Tenen marcada influencia del passat.
  Sont significatius els interessos econòmics a totes aquestes mostres escrites, ja sigui per tacanyería o per conflictes en aquesta àrea.

 Socialització.
  Estan adaptats a les normes socials. Cuiden la presentació  encara que,  quasi tots, sense deixar de mostrar-se tal com son.No mes una de les mostres  es presenta més com creu s'espera  d' ell. 
Es mouen dintre  els valors tradicionals, amb un bon nivell de conservadurisme. Quasi tots tenen una idea de possessió en el seu ambient, Alguns son adaptables. No mes un te indicis de sumisió. 
 Accepten malament la crítica, vuit de les mostres poden reaccionar amb crispació rebuig u agressivitat debant la critica i de situacions  adverses.

 Maduresa emocional.
 Aquesta és un área particular de cada persona.  En general les mostres estudiades, tenen necessitat d' afecte i de recoltzar-se en altres. Una predisposició  a la reserva de les seves emocions, i actitut de protegir  al seu entorn  que pot arribar al sentit de possessió

 Aspectes intel.lectuals i habilitats.
  En primer lloc  hi ha més o menys maduresa gràfica segons la formació intel-lectual, però en tots ells hi ha suficient nivell d'escriptura adulta.
 Els nivells de  inteligència abstracta, (de idees, simbolismes, i càlcul) és pressent,  encara que tenen mes bon nivll de inteligència pràctica, (de lo tangible, medible, manipulable). Hi ha tres mostres  amb mes alt nivell d' abstracció  pero amb un nivell suficient de pràctica. 
S'observa en tots habilitat manual i agilitat corporal,amb facilitat mental per passar duna activitat a un altra.  Le escriptures son totes amb espais airejats i ritmes regulars, demostrant un domini en la utilitzaió dels espais i organització del temps. 
 La motivació professional ve donada per efecte de situació o tradició, per haver tingut accés  a l'aprenentatge, i per tenir inteligencia específica per a les seves ocupacions.
Resultat d'imatges de casa en construcion esquema de fontaneria y electricidad

 J Motis P  
 http://escrituraypersonalidad.blogspot.com.es/2012/03/estudio-grafologico-relacionado-con.html  Març 2014


Resultat d'imatges de flores silvestres
 

sábado, 25 de junio de 2016

Sociedad Rural. Dia del agricultor.

 Dia de Agricultor. 15 de Maig . Comarca la LLitera
Imagen
Les festes tradicionals  venen de llegendes  relatives a alguns sants, que han traspassat el temps. 
 Encara que en aquesta zona la societat rural es mes aviat agnòstica, sempre hi ha grups que mantenen costum religioses. Hi ha unes celebracions molt arrelades,  lligades a les costums,  que s’han  transformar  en  festes socials  assimilades per a tothom. 
 D’ allà on arriben els nostres records , i de molt abans, el dia 15 de maig,  es celebra el dia de Sant Isidre Llaurador, com a dia de la pagesia, que en  plena  primavera te tots els ingredients  per a ser oportuna i lluïda.  
 A Albelda, tradicionalment,  la “Cooperativa  San Isidro”, feia una gran festa , amb la que participaven, mestres, escolars , i tota la gent del poble.  La mestra escrivia una poesia dedicada  a aquest Sant. una nena la recitava   l’església després de la missa..  (Aquesta nena era Jo) que tenia  una gran feina en aprendre-la, entonar i pronunciar bé. Com que tot me ho prenia molt a pit i em feien creure el contingut , em sortia clavada ressonant per a tota l Església. Se li demanava al Sant bona collita i pluja quan feia falta.  El President e la cooperativa em felicitava i em donava  5 duros  -una fortuna per a mi soleta en aquella època-,  però ni això, ni el cofois que es posaven els meus pares,  ni les enveges d’altres em compensava  el “mal rato” que havia passat sent una persona tímida.  
 Els organitzadors de la festa feien un convit  de moscatell i pastes al Sindicat, i  portaven un cantant de jotes  boníssim que recorria tots els carrers del poble. 
Imagen
Actualment es manté la cooperativa San Isidre, del camp, que en col·laboració amb l’Ajuntament,  te la costum  d’organitzar un festival folklòric  participant- hi  la  “Rondalla San Roque” del poble.  
Canal Llitera, va  anunciar i publicà aquesta noticia. Així com  les celebracions
d’altres pobles , en els que també és un dia assenyalat , en aquesta zona d’ activitat agrícola i ramadera.  
A Altorricó  es fa un concurs de rebosteria i, coincidint amb jornades culturals, es presentaren dues novel·len del escriptor Daniel Vilalta. 
Les dones de Sant  Esteve  de Llitera organitzaren un pica pica, i  després, a la ermita del Sant,  hi havia previst un  convit per a tothom.  
Vencillon, el poble mes jove de la Llitera, fundat per a la agricultura i ramaderia, , te un carrer dedicat a Sant Isidre  on estava  prevista una  berbena per animar la jornada.  
A Alcampell , van ser  protagonistes les dones  amb la Fira Artesanal   
 A Tamarit de Llitera van ser les persones grans les que van organitzar un dinar per celebrar aquesta festa,.  
  A Esplús, es  van reunir els agricultors per a fer la celebració amb un dinar  
Resultat d'imatges de flores silvestres fondo blenco Canal Litera  afegeix que a Binèfar , antigament, es celebrava una fira que animava la jornada.  J Motis .P 

jueves, 23 de junio de 2016

Estilos de Liderazgo

  Los tipos temperamentales adecuados para un puesto de dirigente serian
 Bilioso 
 Bilioso- sanguineo 
 Bilioso- nervioso
 Casi en todos los casos  el jefe o directivo se requiere  la firmeza, y el caracter reflexibo, equilibrado y sobrio del bilioso.
 En muchos casos  puede necesitar, además, la capacidad comunicativa, negociadora y conciliadora  del temperamento sanguineo.
 En otros es imprescindible  tambien la adaptabilidad, predisposición al cambio, susceptibilidad y sensibilidad del nervioso.

Aunque coexistan varias características entremezcladas  dando variedad y diversidad a los tipos de mando o dirigente , los autores  los clasifican, como se viene exponiendo, entre los que van enfocados a la tarea o  producción, o entre los que tienen a las relaciones y las personas como prioridad.
Resultat d'imatges de temperamentos hipocraticos en los dotes de mando

 *En unas formas de ejercer el cargo  será prioritario el autoritarismo,  desde una organizacion dirigida en varias escalas, teniendo como objetivos la productividad y la eficacia. 
 *Otro estilo de dirigir es la colaboracion en actico, el contacto humano y la relacion interpersonal para dirigir trabajos en equipo.
 *Según el contexto, como en centro sanitarios,  puede ser una espacie de
 "laisez fer",  repartiendo responsabilidades una vez establecidas las actuaciones y los objetivos.

Partiendo de esta base, diferenes autores  hacen clasificaciones en los estilos de mando  con distintos nombres.
 Segun priorice la tarea, las relaciones, ambas cosas, o ni una ni otra, Germán Belda  define cuatro estilos:

El Dedicado
Es  dedominante a déspota. Orientado mucho a la tarea y poco a las relaciones. Exige actuación  a los demas y admira en otros y en si mismo el poder. Su gestión se basa en la autoridad-sumisión.

El Relacionado.
.Es tolerante  cordial, amable. Sededica más a la relación que a la tarea. Pide a los subordinados cooperación, Su actitud es la persuasión, el ayudar más que mandar, Valora la amistad  

 El Integrado
 Es aglutinante, se dedica mucho a la tarea y mucho a la relación. Tiene ideas claras y acepta las ajenas. Ante los conflictos, analiza las causas y busca soluciones creativas. Fomenta la participación y pide compromiso. Valora en si y en los demas el trabajo en equipo.

El Separado 
 Es corrector, Su orientacion ni hacia las tareas ni hacia las personas. Su  meta sobrevivir con el mínimo esfuerzo permanecuendo al margen de los conflictos. Pide a los subordinados seguridad , puede ser represor. La cualidad que valora es la inteligencia.
Resultat d'imatges de flores animadas en fondo blanco

 Repaso y resumen J. Motis P

Datos: Curso de Grafologia y Selección de Personal. M Luz Zamora
 Grafología y Firma. Germán Belda 


miércoles, 22 de junio de 2016

Perfil Psicológico y Grafológico del Directivo

 En Selección de Personal, el perfil grafológico que se necesita para un determinado puesto o cargo  se obtiene a partir de las características psicológicas como son el carácter, las actitudes o predisposiciones  y las aptitudes o capacidades,
 Resultat d'imatges de perfil grafologico
El perfil psicológico del directivo, seria. 
  A/ Objetividad y sentido de la justicia.
  B/ Dotes de mando
  C/ Inteligencia
  D/ Dinamismo
  E/ Visión de futuro y capacidad de plantificación
  F/ Capacidad de comunicación
  G/ Empatia
  H/ Diplomacia  
  
El perfil psicológico se convierte en perfil grafológico observando el tipo de escritura que corresponde a cada una de esas características 
 A/ 
Margenes ordenados 
Tamaño normal
Letras verticales y dirección recta de las líneas
Firma centrada

B/
Escritura sobrealzada, mayúsculas grandes
Presión firme mas acentuada en los trazos verticales 
La firma de mayor tamaño que el texto.

C/
Escritura rápida
Formas originales, uniones de las letras por la parte alta, 
Puntos de las i en forma de acento o ligados a la letra siguiente
Presión regular 

D/ 
Escritura rápida inclinada hacia la derecha
Margen derecho pequeño o inexistente
La cohesión o manera de unir las letras, es ligada o agrupada 
Presión firme
la firma situada a la derecha del texto

E/
Margen derecho  pequeño o inexistente, el izquierdo grande o creciente
Formas simplificadas de trazo rápido
Inclinación a la derecha
Firma a la derecha,rubricaba antes que firmada.

F/ 
Margen derecho pequeño
Óvalos abiertos por arriba o a la derecha
Escritura ligada o  combinada con yuxtaposiciones (agrupada,)
Inclinada a la derecha

G/  
Escritura curva, guirnaldas . 
Inclinación variable con oscilaciones 
Óvalos ligeramente abiertos a la derecha
Firma a la derecha

H/
Escritura curva con posibles anillos , lazos, y hasta filiformidades 
Óvalos cerrados ,pueden  variables de tamaño y forma .
Firma centrada e ilegible.

  Todas estas características de escritura se prestan a múltiples combinaciones según el carácter, y el tipo de dirección que se ejerza, ya sea con  componentes de comunicación y cercanía, delegando responsabilidades involucrando a los demás en la eficacia, ´o creando un orden con autoritarismo. Según el cargo  en cuestión  serán más adecuados unos perfiles u otros.

Resultat d'imatges de perfil grafologico
 J Motis P  
 Datos en curso Grafología y Selección de Personal
 Unidad didáctica I. Maria luz Zamora Loureiro

martes, 21 de junio de 2016

Body Language en el "Debate a Cuatro".

 Como es sabido, ante unas próximas elecciones en el Estado Español, los cuatro responsables de los partidos más representativos, hicieron un debate,  moderado por tres periodistas, en donde exponen sus convicciones y cuestionan las de los contrincantes mediante comunicación hablada.
 En este tipo de debates  van asociados  a un  lenguaje corporal muy intensos, con una sucesión de gestos
 Ilustradores  que acompañan el discurso para hacerlo claro y creíble según la personalidad de cada cual
 Gestos reguladores, que interactúan con los demás, empanando a  respuestas , pedida de palabra, preguntas, etc.
 Gestos adaptadores , siguiendo pautas propuestas por los moderadores, manejando documentos u objetos de una manera consciente.

Son objeto de estudio especial los gestos emblemáticos, inconscientes, que cada vez mas son objeto  de estudios profesionales por el interés que supone  su interpretación.
 Opinion Personal OP.-Son interesantes a modo de curiosidad, aunque , teniendo los gestos un significado concreto, las interpretaciones  que se publican pueden estar influenciadas por  las preferencias de quién los analiza.
Resultat d'imatges de debate a cuatro la sexta


En este contexto se toman los análisis ejercidos  a Mariano Rajoy, Albert Rivera,  Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por profesionales en el tema.
El club del Lenguaje no Verbal  a cargo de Alicia Martos A.M.
La información. com , por Cristian Salomoni. C.S.

  Se hace incapié en las coincidencias.
Mariano Rajoy
 Según  A M .- No es hábil en manejar el lenguaje no verbal.  Aunque ha mejorado  en cuanto a su figura paralizada leyendo apuntes, se siente mas cómodo y seguro apoyándose en datos.
Su expresión corporal más significativa es el orgullo,  mediante sonrisa, postura erguida y cabeza alta.
 Esta analista lo considera mas convincente que  el siguiente.

 C.S .-  Da respuestas según lo que la gente quiere escuchar, o contesta con otra pregunta para ganar tiempo. Maneja continuamente papeles para temas  que podría manejar, lo que puede significar falta de improvisación y espontaneidad,  No utiliza todo el potencial que podría significar el lenguaje no verbal . Le falta empatía  y carece de motivación emocional.

Albert Rivera
 A M .-  Ha superado sus errores  en este tipo de intervenciones.  ha frenado sus movimientos acelerados y tics, cambiando la dominancia por el sosiego  Manejó perfectamente el tipo de gestos ilustradores   que dan credibilidad.

C.S.-  Maneja una buena gesticulación ilustrativa y enfática , las manos gesticulan lo que esta explicando  para hacer entender incluso la intensidad de la emoción, aunque puede resultar poco natural. Ha  superado de los anteriores debates el balanceo y el movimiento continuo, el nerviosismo. C S insinúa  (subjetivamente) que Rivera  ha aprendido de Inés Arrimadas como saber estar en un debate, y de Unidos Podemos a manejar las emociones y la empatia.

 Pedro Sánchez
 A M.-  destaca que la postura de P Sánchez y las expresiones que  son de desprecio y agresividad hacia el líder del PP; desafiante y con reproches hacia Rajoy . Provocador y hostil con Iglesias, se expresaba con más compresión hacia  Rivera. Objetivo ,ir contra Rajoy.

Según C S .- las miradas de este candidato contra Rajoy , son agresivas y deasafiantes. Este analista interpreta que  tanto  el comportamiento verbal como no verbal , en primera persona, posturas  y el tono de burla  ante las acusaciones de otros,  denota  egocentrismo.

  O P .- También puede significar, una actitud competitiva, deseo de presentarse como si estuviera por encima, con una necesidad de creer que puede superar el discurso  y los resultados de otros.  

Pablo Iglesias.
 A M.- destaca el significado de la camisa blanca,  presentacion informal y corrigiendo errores anteriores. Bolígrafo en mano para sentirse seguro. Le faltó fuerza en su comunicacion  no verbal, parecía plano y cansado. las reacciones mas intensas fueron al dirigirse o escuchar a Rivera.
  
 C. S .-destaca también la camisa blanca y apariencia informal para sentirse bien y transmitir cercanía. 
Distancia psicológica enorme con Rivera demostrada con gestos y miradas. Deseo de proximidad con Sánchez.  Se le vio un poco apagado, viéndose un comportamiento no verbal  menos activo y combativo de lo que se esperaba. 


Resultat d'imatges de debate a cuatro la sexta
 O P En este tipo de debate de observa un gesto con las manos paralelas hacia adelante, como intentando transmitir seguridad e imponerse a otros. Los gestos de brazos  alrededor de uno mismo y abriéndose en curva, es la emisión del mensaje de defensa y autoprotección. 

Observación y Resumen J. Motis P Resultat d'imatges de floes fondo blanco

viernes, 17 de junio de 2016

Gestos Emblemáticos Involuntarios

 En la comunicación no verbal, los tipos de gestos segun Ekman y  Friesen  se clasifican en

1.-- Gesto emblemáticos .
 Son conocidos y compresibles sin explicación, como el dedo hacia arriba, todo esta bien.  La mano en la sien ,como saludo, o en el pecho  como respeto. 
2.-- Gestos ilustradores, que acompañan al discurso, Se disparan con las palabras , asociados a la credibilidad. forman parte de la personalidad.
3.-- Gestos reguladores, que interactuan con los demás . indican final de discurso, espera de respuesta, pregunta, rtc. 
4.-- Gestos adaptadores.- Son los que se hacen tocando el propio cuerpo o elgun objeto., vinculados al manejo de las emociones, Efecto control
 5.--gestos manifestadores de afecto. tambien relacionados con las emociones, per vinculados a la socialización y manifestación de los afectos 

Resultat d'imatges de imagenes de gestos emblematicos
 Los gestos emblemáticos que  tienen un significado  preciso conocido por todos dentro de un grupo cultural detereminado , muchas veces se ejecutan de una manera inconsciente.
Son los deslices no verbales suceptibles de captar y ser analizados. Ocurren cuando  se quiere  dar una imagen, o  se dice  algo que no  se siente; tambien pueden deberse a contradicciones internas, entre lo que se es, lo que  se siente, o lo que se cree ser. 
La mayor parte de la comunicación no verbal se realiza inconscientemente. Dicen los expertos que, en los experimentos realizados, los individuos pueden llegar a negar haber realizado un determinado gesto cuando son advertidos;  se sorprenden  cuando se les presenta las imágenes. 
Los destinatarios del mensaje  puede que tampoco se de cuanta del mismo de manera consciente, aunque puede que algo indefinido le incomode. 
Resultat d'imatges de imagenes de gestos emblematicos
El significado de numerosos gestos emblemáticos  es universal, otros varian según el componente cultural. Algunos habituales. 
 •   Encogerse de hombros  como "no se". 
 •   Mover la cabeza de arriba abajo para asentir.
 •   Hacia los lados para negar. 
 •   El hacer "corte de mangas",es insulto frecuente, como desliz  
 •   Lo mismo el gesto con el dedo anular hacia arriba 
 •   O el gesto de cuernos, que significa rabia o frustración 
 •   El dedo pulgar hacia arriba como aprobación.
 •   El pulgar hacia abajo,derrota
 •   Acusar con el dedo índice.
 •   V de victoria con los dedos 
 •  Juntar el indice y el pulgar, OK
 •    Mover la mano como saludo o despedida.
 •   La mano en el pecho como buena acogida.
 •  El indice  a la boca, como silencio
  Según Paul Ekman hay dos características que nos ayudan a reconocer el caracter involuntario de un emblema
 __Una de ellas es que a veces se realiza el gesto de forma parcial, como levantar un hombro en vez de los dos, cuando hay dudas y se intenta transmitir seguridad.
 __Otra es que estos deslices se acostumbran a dar fuera  del campo visual de quien los realiza, y no controla los gestos.  

Este tipo de comunicación es estudiada por expertos en la materia, cuando los discursos tienen interes personal o social.
 En general, prestar atencion a los "deslices emblemáticos " propios y ajenos puede suponer una ventaja a la hora de gestionar con eficacia la comunicación interpersonal y social.
Resultat d'imatges de flores silvestres

Resumen J Motis P   
Datos en
http://escrituraypersonalidad.blogspot.com.es/2016/05/comunicacion-no-verbal-borrador.html

Artículo "Algunos emblemas involuntarios pueden delatarnos cuando intentamos ocultar nuestra rabia o frustración" Publicado en El Club del Lenguaje no Verbal 

jueves, 16 de junio de 2016

Put your Head......Paul Anka

Put your head on my shoulder
Hold me in your arms, baby
Squeeze me oh so tight
Show me that you love me too
Put your lips next to mine, dear

Won't you kiss me once, baby

Just a kiss goodnight, maybe
You and I will fall in love
(You and I will fall in love)
People say that love's a game
A game you just can't win

If there's a way
I'll find it someday
And then this fool with rush in

Put your head on my shoulder
Whisper in my ear, baby
Words I want to hear
Tell me, tell me that you love me too
(Tell me that you love me too)

Put your head on my shoulder
Whisper in my ear, baby
Words I want to hear, baby
Put your head on my shoulder

Resultat d'imatges de cenefa artistica

Pon tu cabeza en mi hombro 
Sostenme en tus brazos, bebé 

Apriétame, oh tan apretado, 
Muéstrame que me amas demasiado. 
Pon tus labios junto a los míos, querida 

Quieres besarme de una ves, bebé 
Sólo un beso de buenas noches, quizá 

Tú y yo nos enamoramos. 
La gente dice que el amor es un juego 
Un juego que simplemente no se puede ganar 

Si hay una manera 
Voy a encontrarla algún día 
Y entonces este tonto con prisa en ti… 

Pon tu cabeza en mi hombro 
Susúrrame al oído bebé 
Palabras que quiero oír
Dime, dime que me quieres demasiado.
 
Pon tu cabeza en mi hombro 
Susúrrame al oído bebé 
Palabras que quiero oír, bebé 
Pon tu cabeza en mi hombro
Resultat d'imatges de ramito lila


 English  Exercice - Listenning, reading, writing

martes, 14 de junio de 2016

EL Ritmo Escritural en la Evaluación de Firmas

 Según el método grafonómico  de Viñals y Puente , el ritmo aporta al análisis pericial, información  esencialmente personal en la comparación de firmas posiblemente falsificadas.  
 Germán Belda ofrece todo un capitulo para exponer este aspecto, que aunque  sugiere  ha de estar acompañado de otros datos  para conclusiones definitivas,  es una aportación importante en el análisis  de firmas   y toda su aplicación.
 Resultat d'imatges de el ritmo en la escritura
Se entiende como ritmo a la periodicidad de determinados elementos que poseen cierta armonía.. Orden acompasado en la sucesión...

  Sobre el ritmo escritural  Klages fue el que inició este modelo de análisis, en el que se apoyaron notables seguidores de la escuela alemana  como Roda  Wieser,  Robert Heiss, o Pophal entre otros. 
Segun Klages "la propiedad del ritmo  es reproducir constantemente en periodos de tiempo , formas parecidas, pero donde cada una de ellas no es nunca la reproducción de otras".

 La escritura en general, y en particular la firma, es un claro exponente de ese ritmo , y como tal la manifestación del "si mismo" de autor.
 Según el ritmo se aprecian dos claras posturas diferenciadas, dos formas de ser y de conducta que se plasman abiertamente en el conjunto del trazado.
 •  Una de ellas representa el predominio de lo consciente,  la propia intimidad, . el idealismo.   Se basa en el carácter, lo aprendido , llevado a extremo puede supone rigidez o regularidad expresiva.
 •  En otro extremo estaría el predominio la fuerza del Inconsciente  de lo temperamental, lo innato y constitucional. propio de la espontaneidad , el entusiasmo, la creación de ilusiones, ruptura de inhibiciones.  Puede conducir a la inestabilidad emocional , la inconstancia y ausencia de mecanismos de control.
El ritmo escritural se establece como el equilibrio entre estas dos fuerzas, estableciendo tres grandes grupos rítmicos 
  ** Ritmo débil, con predominio del inconsciente , lo temperamental, espontáneo  
  **Ritmo rígido, con predominio de la actitud consciente, de  lo razonado, a lo idealizado
  **Ritmo fuerte, es cuando ambas fuerzas se combinan y reparten armónicamente en el contexto gráfico.

 La Firma según  el Ritmo
    Débil                               Rígido                            Fuerte     
   Lenta                              Mesurada                      Rápida
   Regresiva                        Regresiva                      Progresiva
   Desligada                        Fraccionada                   Agrupada o Ligada
   Muy inclinada                  Invertida                        Recta o poco Inclinada
   Torpe                              Contraida                       Ágil suelta
   
   Desproporcionada            Desproporcionada           Proporcionada
   Base ondulada                 Base rígida                     Base flexible
   Descendiente                   Muy ascendente              Horizontal, lig Ascend.
   Muy Iz Texto                    Muy dr texto                   Centro derecha tex.
   Rozando texto                  Alejada texto                  Próxima a 2 lineas max. 

   Curva                              Angulosa                        Semiangulosa
   Servil                              Artificiosa                        Personalizada 
   Sucia                               Pastosa                           Neta o Limpia
   ILegible                            Muy legible                     Legible sin exceso
   Relajada                           Crispada                         Tensa 
   
La Rubrica 
  Complicada                                                              Sencilla
  Envolvente                                                               Abierta
  Grande                                                                    Pequeña

  El primer grupo en horizontal corresponde al ritmo Movimiento
  El segundo al ritmo Espacio 
  El tercer grupo al ritmo Forma        

Partiendo del movimiento como ritmo,   Heiss   establece los tres componenetes fundamentales del ritmo , Espacio Forma y Movimiento  en los que se engloban los aspectos y subasectos gráficos, ofreciendo un metodo completo de estudio de escrituras y firmas.( Escuela alemana) 
Resultat d'imatges de espacio forma y movimiento en la esscritura

Espacio  Forma y Movimiento :
Resultat d'imatges de espacio forma y movimiento en la esscritura
 Estudio y resumen J. Motis P.
 Datos en Grafologia y Firma , German Belda