domingo, 26 de junio de 2016

Treballs a la Construcció i Agraris. Perfil grafologic.

 Resum
  Aquest estudi  va ser  per interes i iniciativa personal, per introduir les possibilitats de la  Grafologia en àmbits on és desconeguda i, per manifestar el perfil de personalitat de professionals que atenen necessitats vitals, com son
 l' habitatge  i l' alimentació. Aquests professionals son els que es dediquen a la explotació agrícola-ramadera  i els treballs relacionats amb la construcció com  l'albanyileria , fontaneria  i lampistes.


Resultat d'imatges de cultivos
Escrits estudiats.
   Es tenen 12 mostres .
   Edats 9 d'elles son entre 30 i 44 anys,una de més de 50 i dos de més de 70    Sexe, 11  homes, 1 dona.
   Entorn, 10 rurals, 2 urbans
   Nivell d'estudis: Un universitari i un estudiant a la UOC, els demés tenen  nivell mitjà, u FP amb titulació tècnica  especifica del ofici.
   De cada mostra d'aquestes lletres s'ha fet un estudi de personalitat complert. Per una part hi ha els trets estrictament  individuals  en quant a personalitat, socialitzacio, emocions, intel-lecte  i habilitats. A més hi ha uns aspectes en comú que son els que es manifesten en aquest treball.

  La persona.
   Tots els escrits demostren un alt nivell d'energia i vitalitat. En les persones mes grans,mecanismes de compensació per obtenir el resultats esperats en les seves activitats.
  Aquest mecanismes de compensació son la seva capacitat de resistència al esforç, la força de voluntat, u ampliant el temps  adequat  per el treball necessari.
  Es pot dir que a menys energia , mes alt nivell de mecanismes de compensació.
  S`observa un alt nivell d'autoestima, es valoren be a ells mateixos. Aquest nivell és inversament proporcional al nivell de submissió, o en els moments de conflictes emocionals,  però en cap cas hi ha complexe d`inferioritat.
  Tenen marcada influencia del passat.
  Sont significatius els interessos econòmics a totes aquestes mostres escrites, ja sigui per tacanyería o per conflictes en aquesta àrea.

 Socialització.
  Estan adaptats a les normes socials. Cuiden la presentació  encara que,  quasi tots, sense deixar de mostrar-se tal com son.No mes una de les mostres  es presenta més com creu s'espera  d' ell. 
Es mouen dintre  els valors tradicionals, amb un bon nivell de conservadurisme. Quasi tots tenen una idea de possessió en el seu ambient, Alguns son adaptables. No mes un te indicis de sumisió. 
 Accepten malament la crítica, vuit de les mostres poden reaccionar amb crispació rebuig u agressivitat debant la critica i de situacions  adverses.

 Maduresa emocional.
 Aquesta és un área particular de cada persona.  En general les mostres estudiades, tenen necessitat d' afecte i de recoltzar-se en altres. Una predisposició  a la reserva de les seves emocions, i actitut de protegir  al seu entorn  que pot arribar al sentit de possessió

 Aspectes intel.lectuals i habilitats.
  En primer lloc  hi ha més o menys maduresa gràfica segons la formació intel-lectual, però en tots ells hi ha suficient nivell d'escriptura adulta.
 Els nivells de  inteligència abstracta, (de idees, simbolismes, i càlcul) és pressent,  encara que tenen mes bon nivll de inteligència pràctica, (de lo tangible, medible, manipulable). Hi ha tres mostres  amb mes alt nivell d' abstracció  pero amb un nivell suficient de pràctica. 
S'observa en tots habilitat manual i agilitat corporal,amb facilitat mental per passar duna activitat a un altra.  Le escriptures son totes amb espais airejats i ritmes regulars, demostrant un domini en la utilitzaió dels espais i organització del temps. 
 La motivació professional ve donada per efecte de situació o tradició, per haver tingut accés  a l'aprenentatge, i per tenir inteligencia específica per a les seves ocupacions.
Resultat d'imatges de casa en construcion esquema de fontaneria y electricidad

 J Motis P  
 http://escrituraypersonalidad.blogspot.com.es/2012/03/estudio-grafologico-relacionado-con.html  Març 2014


Resultat d'imatges de flores silvestres
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario