jueves, 10 de enero de 2013

Soc. Rural. La Litera De la Cerámica Utilitaria a la Artística

. Per la revista Temps de Franja
De la ceràmica utilitària a la artística. M. Molet Chicot

Freqüentment a la revista i en aquestes comarques es recorden els oficis antics. Entre ells a mes dels ferrers,eren imprescindibles per a les costums. els sarguers,i cantirers.
A La Llitera, hi va haver professionals d'aquesta industria alfarera que sempre van tenir fama per la qualitat. Les gerres, cántirs, olles, topins, cassoles....
A Tamarit diuen que hi havia varis forns per aquest ofici que es dedicaven també als blocs i matximbrats per a la construcció. A Albelda hi havia dues famílies, els Gruas que ja van plegar als anys 50 i els Chicot que va tancar ja ven entrats el 60.

Pertanyent aixo al passat,a Tamarit la activitat es va mantenir amb l' Escola de Estudis de Ceràmica que va evolucionar cap una funció mes artística i decorativa,
En aquesta escola, es va començar a formar M. Molet Chicot, d'Albelda continuant també així la activitat familiar i sent el principal representant d'aquestes terres, i d'altres, ja que es una de les figures més destacades d'Espanya, per la seva qualitat i activitats, en aprenentatge ,exposicions i formació.

-M. Molet Chicot va començar el seu aprenentatge a l'escola esmenada ALEC en aquell temps ubicada a tamaritt , a l'any 1993 i sempre ha anat completant la seva formació en cursos monogràfics com Arts Aplicades, Arts Visuals, diferents tipus de coccions i recursos en Ceràmica, Raku, Terres sigillades, entre d´altres; formacio curçada a diverses escoles , Girona, Lleida, Tàrrega, Lleó, Muel, Saragossa i Anglaterra.

-La seva experiència en ensenyament va començar a mitjans del anys 90 fent classe par a nens a Associació Lliterana d' Estudis de Ceràmica ALEC, i per diverses associacions de la comarca de la Llitera. Ja entrats els anys 2000 va començar a ensenyar tècniques d'acabats decoratius per a les formes artístiques, com son els fumats i “terras Sigillatas”, a diferents escoles i associacions a nivell nacional. A més, fa cursos d' estiu al seu propi taller.

-Tanmateix a mitjans del anys 90 va començar a fer exposicions individuals a sales municipals d' Aragó i Catalunya. Al 2002 va participar en el projecte col·lectiu “La Puerta del Futuro” a Muel (Saragossa) i Oviedo. Al 2005 va fer exposicions col·lectives a la la Associació “Corre-Limos” a sales del Aragó, entre elles al Mas de les Mates..I va començar a participar en diverses edicions a la “Feria Internacional de Ceràmica” de Saragossa -CERCO-.Al 2006 va exposar al Spazio Nibe de Milan i al 2008 a la sala Pepa Jordana de Madrid .

Ell mateix explica que el seu treball actual es el tractament minuciós de les arcilles tan en la elaboració de la pesa com en el polit i el acabat final. Aquest acabat amb “terras sigillatas” que donen a la peça un brillo i
acabat natural. Es una tècnica que ve de molt antic, estava caient en
esús, però s'esta recuperant tant per la imitació arqueològica com per la ceràmica creativa.
Diu que també pels acabats hi ha tècniques de fumats con Raku, carbonatció, o fumats senzills amb combustibles.
Hi ha mostres de la seva obra en peces murals i escultures així com dades de contacte i ubicació del taller, a la seva pàgina web www.miguelmolet.com.

La Possibilitat de transformar els elements ( la forç de la terra, la màgia del foc, la transparència del aigua...) ens acosta una mica més a la natura i ens facilita fonts inesgotables d'expressió: Al modelar el fang com a camí de creació
- entre el misteri i la sorpresa- quan la arcilla es converteix en ceràmica i la ceràmica en art. Quan al manipular-la els objectes i formes agafen vida. Quan part de nosaltres habita en ella.” (cites de Miguel Molet traduïdes del castellà
Josefina Motis .-Per Temps de franja

No hay comentarios:

Publicar un comentario