lunes, 3 de agosto de 2015

Sociedad Rural. Bibliotecas.

La Llitera, Biblioteques 
Les biblioteques públiques, que son institucions cada vegada mes pressents a la vida de totes les comunitats, ofereixen els seus serveis a la totalitat dels ciutadans i proporcionen accés a qualsevol tipus d'informació. 
Imagen
Depenent del Govern d’Aragó , en el Departament d'Educació i Cultura hi ha el Directori de les Biblioteques Públiques d’Aragó. 
L'Institut Bibliogràfic Aragonès és a Saragossa i les biblioteques públiques del Estat en aquesta comunitat són a  Osca  Terol i Saragossa  . A més a cada província hi ha una llarga llista de les municipals.
 A Osca surt un llistat de 90. 
A La Llitera, els pobles d’AlcampellAltorricó, Binéfar , Catillonrroi  Esplus, Calaçans,Tamarit Vencillón i Albelda tenen Biblioteca Municipal; son institucions en continua millora, per al que son necessaris una sèrie de de programacions constants i processos interns d'intens treball. 
Resultat d'imatges de biblioteca albelda
Els objectius: Actuar de plataforma cultural dels municipis, aspirant a satisfer les necessitats d'informació, educatives i oci dels usuaris. Obertes  al públic, per a tot-hom , es necessita carnet per els préstecs.

Serveis: Lectura en sala per a adults, joves i infants 
  • -Obres de referència. Mediateca . Hemeroteca. 
  • -Préstecs personals, llibres publicacions, audiovisuals . 
  • -Préstecs institucionals , a entitats públiques o privades. 
  • -Accés a internet, programes informàtics, impressores escàner., fotocopies i audiovisuals. 
  • -S’estan adaptant els serveis per al préstec de llibres electrònics
Activitats,(Es pren com exemple la d' Albelda). 
-Cursos de formació segons la demanda. 
-Hi ha activitats especials com els compta-comptes infantis i per a adults 
-Exposicions varies, com per exemple entre dàltres , al  mes de març 
«Cinco Ganadoras» que es van conèixer estudiant i ajunten la seva obra pictòrica d'estils diferents 
-Conferències sobre temes d'actualitat i interès. Com la de març, per part duna entitat de consumidors : Necessitat se revisar i conèixer lloguers i hipoteques, el que hi ha que saber de les comptes i la relació amb els bancs .
-Tallers: labors, xerrades, manualitats com mandales 
-Teatre, excursions y caminades 
-Celebracions amb dinars de comunitat. 

En el Ministeri de Cultura i Esports la Subdirecció General de Coordinació Bibliotecària s'impulsa la cooperació dels responsables de les biblioteques públiques per treballar de forma conjunta en la recollida de dades estadístiques per a un millor coneixement de la realitat d'aquest servei a tots els nivells. Constata l' efectivitat de les gestions, planificacions, els serveis, i el
rendiment

 Resultat d'imatges de biblioteca albelda huesca

 
      Article  J. Motis P. per La LLitera.
 Publicat a Temps de Franja.
 Revista de les comarques catalano parlants d' Aragó
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario