miércoles, 29 de enero de 2014

ANTIGUITATS. Antiguedades, Sociedad Rural

   Antiguitats
   A l' enllàs del programa ”Aragon a la Carta” hi ha un reportatge interessant de la nostra terra. Els antiquaris David Murién i Ricardo Ostalé en la seva recerca arriben a la localitat  d'Albelda.
  Allà hi ha una col·lecciono d'objectes relacionats amb el camp i la ramaderia
de temps més antics, dels que Carles A. agricultor i ramader, es aficionat a guardar i coleccionar.
Es veuen uns espais grans i ben ordenats amb moltíssims objectes i mobiliari antic  tot ben conservat, restaurat i  ordenat. A una estància es veuen  exposats , jous samugues, tota mena de cistelleria al estants;  es parla de com s' esquilaven les ovelles amb tisores especials; hi ha un sac de llana rentada, que tanta feina donava i valor tenia pels millors matalassos. Al entrar, una renglera d'esquelles penjades amb collar de fusta y badall d'os inicia un cordial dialeg entre el
 col.leccionista i els antiquaris.
 Com a peça de museu una "silla" de anar a cavall artesana i estètica, es veu que era per a nuvies en temps molt antics. El col·leccionista diu que la va comprar per a la seva dona, (faltaria saber si ella si hi va voler muntar).
 A Un passadís gran es veuen carros que  aquest noi d' Albelda ha comprat i restaurat. Un d'ells molt llarg carregat amb carretells;  una tartana tal qual que servia pels desplaçaments pel terme e la gent de diners dels temps dels cacics.
 Un cotxe de cavalls molt ben presentat, que sembla una calessa de ciutats d' Andalusia, però que devien ser els que es feien servir abans del motor, i que per aquests pobles  pot ser ningú tenia.
  A un altre apartat on es puja amb aquelles escales de fusta, hi ha tota mena de forques i  cribes de diferent tamany, algun baül, i gàbies on es tancaven els pollets amb la gallina. Hi ha guardada una màquina de ventar.
  No menys curiosa és la exposició de mobles antics, hi ha una taula i cadires de fusta massissa, un armari de dues portes que es tancava amb riosta, i un foc de llenya amb les seves eines per atisar-lo i escalfar el menjar. Una cuina de ferro que s' escalfava amb llenya, cuina econòmica deien a Albelda.  Llits de barrots a la capçalera i als peus, i un de ferro ben treballat, models de llits de poble dels que ens aixecavem,en aquells temps, que anàvem a mestra. O sigui a l escola on les taules eren pupitres per a dues criatures amb el seu tinter, i els seients tot d'una peça; Carles també te un pupitre d' aquests guardat, i una taula amb cadiretes de parvulari.
  Encara hi ha una bodega amb unes premses per xafar raïm. Una que fan servir. L' altra molt gran de segles passats que es feia girar amb somers 
 En aquest mateix reportatge hi ha els objectes, relacionats amb la ferreria, guardats pel besnét d'un ferrer; fins i tot sent d'un poble mes amunt de Saragossa, -Pinseque- es pot afegir algun detall  aquí, per que recorda l´ofici de ferre tan necessari en aquell temps  als nostres pobles inclús per ferrar  Es mostren  tota mena d'eines , martells, jung, astrals, ganivets, claus enormes que forjaven aquests artesans. Escopetes, un trabuc, ràdios i gramoles antigues, guarda el col·leccionista, fins i tot una armadura. Es veuen un carro,un bolquet que es  petit pèr descarrgar, i el  morral que es penjava al cap del animal amb el pinso. També aladres i estris de fer moure la terra.
Inevitablement es parla de somers i d' altres cavalleries per tirar dels carros i treballar la terra. L'estrany es que ni a Pinseque ni a Albelda e van veure ferradures,per ferrar els cascs desgastats per al que els ferrers tenien tanta feina.
 Els antiquaris del reportatge comentaven el valor en € que tindrien alguns mobles carro i objectes. Els col-leccionistes diuen que no te valor.U que el valor que te tot això no es tassa amb diners.
 J. Motis P gener 2013


No hay comentarios:

Publicar un comentario