lunes, 4 de mayo de 2015

Reeducación Escritural en ICG
Información publicada  Por ICG revista, Investigacion, Criminalística, Grafoanálisis.


Se toma el programam del curso sobre reeducacion grafoescritural, por
 lo interesante del tema en diferentes instituciones 
 los aspectos que se tratan para la preparación , 
y la importancia de la grafología enprocesos de reeducación.

Resultat d'imatges de reeducacion grafoescritural

 Curso Grafoanalista Consultor de Formación i Reeducación Grafoescriptural


L'objectiu del curs és la formació de Grafoanalistes Educadors i reeducadors de l'Escriptura.
Aquest nou especialista és el que s'ocupa de les dificultats de l'aprenentatge de l'escriptura, ja que té un coneixement profund dels mecanismes subjacents en el gest gràfic i és capaç d'analitzar l'escriptura tant des del punt de vista grafomotor com psicològic.


Després d'un profund examen del gest gràfic i les seves variables, aquesta figura professional pot recollir la informació necessària que li permeti detectar la problemàtica existent.


Així doncs, bàsicament, el Grafoanalista Educador i reeducador de l'Escriptura intervé de forma personalitzada en nens i adolescents en edat escolar, tot i que també en adults que presenten dificultats relacionades amb l'escriptura (disgrafia). La seva intervenció té com a objectiu restablir en el subjecte disgráfico les habilitats de base necessàries per a un acte escriptural eficient i ajudar a recuperar el plaer d'escriure i de comunicar, amb conseqüents efectes positius tant a nivell escolar o acadèmic com relacional - afectiu.


El Grafoanalista Educador i reeducador de l'Escriptura, gràcies a les seves competències, pot operar tant per prevenir com reeducar aquestes dificultats, i fins i tot col·laborar amb el cos docent oferint unes metodologies adequades a aquests objectius.Resultat d'imatges de reeducacion grafoescritural


DURADA
La durada del curs és de 120 hores distribuïdes en classes setmanals de 4 hores.


PROGRAMA DEL CURS
- Introducció al curs. La figura professional de l'Educador i reeducador de l'escriptura
- Escriptura i cervell
- Les etapes psicològiques del nen i adolescent
- L'evolució de l'escriptura i les fases cal·ligràfiques
- L'escriptura de l'edat evolutiva
- Ser esquerrà
- Escales d'Ajuriaguerra 1 ª part
- Escales d'Ajuriaguerra 2a part
- Escales d'Ajuriaguerra 3a part
- Els senyals d'alarma en l'escriptura
- Dislèxia
- Discalcúlia
- Disortografia


- TDA (H)


- Dificultats visuals i escriptura
- Audició i escriptura
- La disgrafia
- La reeducació de l'escriptura (1 ª part)
- La reeducació de l'escriptura (2 ª part)
- La psicomotricitat en la reeducació
- Tècniques pictogràfiques
- L'ús del color en reeducació
- Tècniques de relaxació
- El traç lliscant
- Estudi de les habilitats de base


- TPV
- Educació de l'escriptura (1 ª part)
- Educació de l'escriptura (2 ª part)
- Com realitzar una presentació en públic, com organitzar una conferència/curs
- Pràcticum 1
- Pràcticum 2


DIRECCIÓ ACADÈMICA
Francesc Viñals i Carrera, director de l'ICG i AGC, professor de la World Jurist Association, organització per a la Pau Mundial.
Mariluz Puente Balsells, Antropòloga i Pèrit Forense, Grafoanalista, Investigadora Científica.
La coordinació específica del programa i professors anirà a càrrec de la Profª Pilar Mélich Palomares i Prof ª Mónica Gallerani, especialitzades en Educació i Reeducació de l'Escriptura.


El curso se anunciaba en septiembre 2014 Resultat d'imatges de reeducacion grafoescritural

No hay comentarios:

Publicar un comentario