sábado, 24 de septiembre de 2016

Sociedad Rural. La litera. Els Castellassos

     Els castellassos
Els Castellassos és un jaciment arqueològic  situat a uns tossals entre els termes municipals d’Albelda, Alcampell i  Tamarit.
Institucions d’ Aragó i Catalunya estan d’acord per reactivar l’estudi de restes arqueològiques  a  la Llitera i el Baix Cinca. En aquest context es situen els castallassos on s’està investigant  amb l’objectiu d’ampliar els coneixements disponibles per a la comprensió de la història d’aquest lloc  que sembla situar-se  des de el període Ibèric a la romanització de la zona.

Sembla que els Ibers  es van instal·lar en aquesta serralada ,atalaia natural,  i cultures posteriors van aprofitar el seu caràcter defensiu. Abans de la arribada dels romans hi eren  instal·lats els Ilergetes, que era una potent formació estatal aposentada en aquesta zona. Els ilergetes eren una brillant representació de la cultura Ibérica a la Vall del Ebre, resultat de la evolució de les antigues poblacions de la Edat de Ferro.
Resultat d'imatges de castellassos
Hi ha una investigació oberta que duen a terme la Dra en Arqueologia Pilar Camañes ,  Nuria Otero, investigadora predoctoral,  i Carles Padrós del Institut Català de d’Arqueologia Clàssica. 
Aquesta investigació és  finançada per “ El Instituto da Estudiós Altoaragoneses", (Diputació Provincial d’Osca), "El Centro de Estudios Literanos" (Cellit) amb la col·laboració del Ajuntament de Tamarit.
Aquesta  iniciativa forma  part del projecte d’investigació “Prospecciones geofísicas en la litera y Bajo Cinca : Nuevas aplicaciones para el conocimiento del territorio ilergete occidental (Siglos IV a I a. C)

Resultat d'imatges de castellassos
Segon publicava Canal Llitera, al 2015  els  especialistes esmenats van començar  una sèrie de de investigacions geofísiques amb mètodes que no fossin invasius per al terreny,  per conèixer  la configuració urbanística del subsòl als Castellassos,  amb   uns  resultats tan positius que determinaren  la obertura de sondejos en diferents punts amb garanties d’èxit.  Això va permetre als investigadors documentar un conjunt d’estructures que, segons els autors, demostren  una llarga ocupació de caràcter estratègic  als Castellassos des d’ on es port divisar en un punt determinat  Almacelles, Albelda, Altorricó, tamarit, Binèfar, i punts del Baix Cinca.

L’equip va ser molt ben acollit, i va quedar molt satisfet del interès que la gent va demostrar per  aquesta iniciativa, visitant on s’estava treballant. Van manifestar el desig de poder tornar al 2016.
Resultat d'imatges de els castellasos
 Segon informació  de  Cellit, el  equip d'ìnvestigació subvencionat per les mateixes entitas, al setembre de 2016 van fer possible  la  segona campanya d’excavacions en aquest poblat ibèric per part dels arqueòlegs, estudiants i voluntaris, en el que el propi Cellit fa una col·laboració activa. Els treballs, que es podien visitar, estaven programats entre els dies 12 i 23 de setembre per ampliar la informació  i adquirir més coneixement  arqueològic  d’aquesta part  de la Llitera en època  ibero-romana.  Per al dia 20 de setembre hi havia prevista una visita en autocar que sortia de la Plaça Espanya de Tamarit, organitzada per l’ Ajuntament d’aquest poble. Aquesta visita es va du a terme segons com estava prevista, els visitans molt intressats i els professionals donant les explicacions  sobre el que , de mment es pot deduir.
Resultat d'imatges de castellassos
.  Aquests fets, son plenament satisfactoris per  als que havíem fet excursions des d’ Albelda a  aquest lloc que estudiava amb molts coneixements i pocs mitjans Msn Joan Fuster.  Aquest vicari del poble, a mes d' un traball personal, feia divulgació d`aquest lloc de tan interés històric. Constava com a col-laborador  a la revista Ciudad, de Lleida. Despres col-aborava amb les publicacions d'un  historiador i havia  aportat dades i objectes  a un museu adient d'aquesta ciutat.
  Passats uns anys,  en algunes èpoques, els Castellassos  ha estat un lloc oblidat i inclús no ben tractat.  
Resum   J. Motis P
Informació Canal LLitera  i Cellit

No hay comentarios:

Publicar un comentario