miércoles, 29 de enero de 2014

ANTIGUITATS. Antiguedades, Sociedad Rural

   Antiguitats
   A l' enllàs del programa ”Aragon a la Carta” hi ha un reportatge interessant de la nostra terra. Els antiquaris David Murién i Ricardo Ostalé en la seva recerca arriben a la localitat  d'Albelda.
  Allà hi ha una col·lecciono d'objectes relacionats amb el camp i la ramaderia
de temps més antics, dels que Carles A. agricultor i ramader, es aficionat a guardar i coleccionar.
Es veuen uns espais grans i ben ordenats amb moltíssims objectes i mobiliari antic  tot ben conservat, restaurat i  ordenat. A una estància es veuen  exposats , jous samugues, tota mena de cistelleria al estants;  es parla de com s' esquilaven les ovelles amb tisores especials; hi ha un sac de llana rentada, que tanta feina donava i valor tenia pels millors matalassos. Al entrar, una renglera d'esquelles penjades amb collar de fusta y badall d'os inicia un cordial dialeg entre el
 col.leccionista i els antiquaris.
 Com a peça de museu una "silla" de anar a cavall artesana i estètica, es veu que era per a nuvies en temps molt antics. El col·leccionista diu que la va comprar per a la seva dona, (faltaria saber si ella si hi va voler muntar).
 A Un passadís gran es veuen carros que  aquest noi d' Albelda ha comprat i restaurat. Un d'ells molt llarg carregat amb carretells;  una tartana tal qual que servia pels desplaçaments pel terme e la gent de diners dels temps dels cacics.
 Un cotxe de cavalls molt ben presentat, que sembla una calessa de ciutats d' Andalusia, però que devien ser els que es feien servir abans del motor, i que per aquests pobles  pot ser ningú tenia.
  A un altre apartat on es puja amb aquelles escales de fusta, hi ha tota mena de forques i  cribes de diferent tamany, algun baül, i gàbies on es tancaven els pollets amb la gallina. Hi ha guardada una màquina de ventar.
  No menys curiosa és la exposició de mobles antics, hi ha una taula i cadires de fusta massissa, un armari de dues portes que es tancava amb riosta, i un foc de llenya amb les seves eines per atisar-lo i escalfar el menjar. Una cuina de ferro que s' escalfava amb llenya, cuina econòmica deien a Albelda.  Llits de barrots a la capçalera i als peus, i un de ferro ben treballat, models de llits de poble dels que ens aixecavem,en aquells temps, que anàvem a mestra. O sigui a l escola on les taules eren pupitres per a dues criatures amb el seu tinter, i els seients tot d'una peça; Carles també te un pupitre d' aquests guardat, i una taula amb cadiretes de parvulari.
  Encara hi ha una bodega amb unes premses per xafar raïm. Una que fan servir. L' altra molt gran de segles passats que es feia girar amb somers 
 En aquest mateix reportatge hi ha els objectes, relacionats amb la ferreria, guardats pel besnét d'un ferrer; fins i tot sent d'un poble mes amunt de Saragossa, -Pinseque- es pot afegir algun detall  aquí, per que recorda l´ofici de ferre tan necessari en aquell temps  als nostres pobles inclús per ferrar  Es mostren  tota mena d'eines , martells, jung, astrals, ganivets, claus enormes que forjaven aquests artesans. Escopetes, un trabuc, ràdios i gramoles antigues, guarda el col·leccionista, fins i tot una armadura. Es veuen un carro,un bolquet que es  petit pèr descarrgar, i el  morral que es penjava al cap del animal amb el pinso. També aladres i estris de fer moure la terra.
Inevitablement es parla de somers i d' altres cavalleries per tirar dels carros i treballar la terra. L'estrany es que ni a Pinseque ni a Albelda e van veure ferradures,per ferrar els cascs desgastats per al que els ferrers tenien tanta feina.
 Els antiquaris del reportatge comentaven el valor en € que tindrien alguns mobles carro i objectes. Els col-leccionistes diuen que no te valor.U que el valor que te tot això no es tassa amb diners.
 J. Motis P gener 2013


martes, 28 de enero de 2014

Ellas danzan solas. Sting

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tDEnacuG3nY

                                               Por qué están aquí, danzando solas?
Por qué hay tristeza en sus miradas?
Hay soldados también
Ignoran su dolor

Porque desprecian  el amor

Danzan con los muertos

Los que yá no están

Amores invisibles

No dejan de danzar
Danzan con sus padres
Sus  hijos también
Y con sus esposos
En soledad, en soledad 

Yo las vi, en silencio gritar
No hay otra manera de protestar
Si dijeran algo más
Solo un poco más
Otra mujer seria torturada 
Con seguridad 

Danzan con los muertos
Los que yá no están
Amores invisibles
No dejan de danzar
Danzan con sus padres
Sus niños también
Y con sus esposos
En soledad, en soledad 

Un dia danzaremos
Sobre sus tumbas, libres
Un dia cantaremos
Al danzar
Un dia danzaremos
Sobre sus tumbas, libres
Un dia cantaremos
Al danzar 

Ellas danzan con los desaparecidos
Danzan con los muertos
Danzan con amores invisibles
Con silenciosa anustia
Danzan con sus padres
Con sus hijos
Con sus esposos
Ellas danzan solas
Danzan solas 

Hey Mr.....
Su siembra huele mal
Y ese dinero que recibe
Pronto se terminará...
No podrá comprar mas armas
Ni a sus verdugos pagar
Imagine a su madre
Danzando siempre en soledad 
Danzan con los muertos
Los que yá no están

Amores invisibles
No dejan de danzar
Danzan con sus padres
Sus hijos también
Y con sus esposos
en soledad
Why are there women here dancing on their own?
Why is there this sadness in their eyes?
Why are the soldiers here
Their faces fixed like stone?
I can't see what it is that they dispise


They're dancing with the missing
They're dancing with the dead
They dance with the invisible ones
Their anguish is unsaid
They're dancing with their fathers
They're dancing with their sons
They're dancing with their husbands
They dance alone They dance alone

It's the only form of protest they're allowed
I've seen their silent faces scream so loud
If they were to speak these words they'd go missing too
Another woman on a torture table what else can they do


ne day we'll dance on their graves
One day we'll sing our freedom
One day we'll laugh in our joy
And we'll dance
One day we'll dance on their graves
One day we'll sing our freedom
One day we'll laugh in our joy
And we'll dance

...............Hey Mr. P....
You've sown a bitter crop
It's foreign money that supports you
One day the money's going to stop
No wages for your torturers
No budget for your guns
Can you think of your own mother
Dancin' with her invisible son
                                                              ......................
.................

viernes, 24 de enero de 2014

Señales en la Escritura que Detectan Conflictos de Personalidad

                                                                      
Datos del capitulo 5   "Grafoterapia y Grafoestima" de Isable sanchez BernuyEnfocado el tema en función de una posible rehabilitacion del individuo, se expone lo que pueden significar trastornos  relacionados con los aspectos gráficos y gestos tipo que se estudian en los análisis grafológicos.

     Trastornos del orden y la distribución gráfica del espacio.-
Pueden significar inadaptación a los tiempos presente pasado y futuro. y conflictos entre el espacio vital y el espacio real. 
 Hay unas medidas que se consideran correctas para los márgenes. Si son demasiado perfectos, significan orden , perfeccionismo, puntualidad, sumisión; falta capacidad de adaptación y de independencia.Si son muy desordenados  pueden significar desde desorden  y comportamiento irregular a rebeldía y ansias de libertad.
 La escritura  mal distribuida en la página puede significar desajustes de personalidad y neurosis.  la excesiva aireación -espacios en blanco- marca un deseo de independencia y autonomía, o dificultad de relación interpersonal y social, y angustia.
El texto muy aglutinado, puede significar dudas, inseguridad y confusión

      Trastornos del tamaño.-
Se trata de desproporciones muy evidentes entre las zona, media, alta y baja, en sus diferentes posibilidades. desproporciones entre mayúsculas y minúsculas. 
Informas sobre la inadaptación a la realidad y el concepto de si mismo. Estas inadaptación se manifiesta con irregularidades , desproporciones , exageraciones y disminuciones.

      Trastornos de inclinación.-
Son escrituras exageradamente  inclinadas, o invertidas , de inclinación variable, o demasiado monótonas. Además se tiene en cuenta si hay trazos retenidos o incontrolados Expresan sentimientos incontrolados, reprimidos, inestables, rígidos , agresividad, egoísmo e inadaptación al medio.

      Trastornos de la dirección.- 
se trata de la dirección de los renglones, escribiendo en hoja en blanco.
Lineas descendientes, tristeza depresión.
Lineas muy ascendentes, fase maníaca, u optimismo no real.
Lineas variables.- inestabilidad inmadurez
Lineas rígidas, inflexibilidad
Lineas onduladas , acomodación, posible falsedad.
estos datos se refieren al estado de ánimo y a la trayectoria y proporción entre los objetivos y las posibilidades

      Trastornos de la cohesión.-
Se trata de la unión entre las letras y la separación. 
Las letras muy ligadas y palabras próximas son un signo de necesidad de compañía y comunicación, apoyo y dependencia.
Las letras muy separadas indican aislamiento y necesidad de espacio vital, pueden significar desde creatividad a autosuficiencia.
En estas interpretaciones la parte escrita simboliza la comunicación y los blancos el silencio.
Hay choques y superposiciones que se han de tener en cuenta. Así como  las separaciones desiguales, o esporádicas. 

      Trastornos de velocidad.-
Una escritura muy lenta puede significar incultura, deficiencia o bloqueo.
El trazo demasiado rápidoo, angustia impaciencia y precipitación
Las variaciones y desigualdades, pueden significar inestabilidad emocional  
La velocidad está vinculada al movimiento mental y volitivo, en la tardanza a la reacción al estímulo.

       Trastornos de la Presión-.
Se  trata de las firmeza y calidad del trazo. 
Se relaciona con la vitalidad física y la fuerza psíquica
La presión fina, las deficiencias de nutrición del trazo, o las Irregularidades pueden significar apatía , enfermedad física , o angustia e inestabilidad.
 Los temblores y torsiones indican problemas caracterológicos y aspectos patológicos somáticos.
 La presión sucia con empastados y cegados denotan problemas psicosomáticos, gran sensualidad y posible vicio.

      Trastornos de la forma.-
La forma indica como es el individuo en si, el resultado del temperamento y el carácter. 
Hay varias formas entre angulosas redondas, la combinaciones entre ellas, en guirnalda , arqueadas, anilladas, teniendo en cuenta los trazos adicionales como puntos, barras de la t y de las a, gestos tipo, zonas altas  zonas bajas y medias a tener en cuenta.
Las formas demasiado aplastadas, de barras exageradas o apenas perceptibles, los abollamientos, ángulos muy cerrados, guirnaldas muy abiertas, ganchos en diferentes zonas y tamaños, exageraciones , complicaciones e irregularidades  que indican conflictos, evasión agresividad, traumas no superados , subjetividad y complejos del autor.
Con las formas se diferencia la creatividad de la patología.
La forma es de los capítulos más importantes para detectar la calidad mental
y caracterológica del individuo.

                            .
J Motis P                                  
  

miércoles, 22 de enero de 2014

Insinceridad . Identificación en la Escritura.

Datos del artículo "LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA DESHONESTIDAD , SUS MOTIVACIONES E IDENTIFICACIÓN EN LA ESCRITURA.  M Carme Doyharzábal.

   Hay diferentes formas y causas de la deshonestidad en general.
Una son causas patológicas como la neurosis, la psicopatía.  la mitomanía
o la psicosis
  En el caso del neurótico obsesivo al  trasgredir  las normas y cometer actos dehonestos  está siempre presente en él la patología en la que el sentimiento de culpa forma parte de sus síntomas.
 El psicópata  sufre una atrofia en el plano afectivo que no le permite incorporar normas y valores de convivencia social. Se crea sus propios códigos y su egocentrismo hace que sólo esté atento a sus propias necesidades. No se siente  culpable, la culpa siempre es del otro.
  Los mitómanos, que llegan a confundir la fantasía con la realidad , impulsados por un sobrecompensación narcisista permanente.
  El Psicótico, debido a la confusión mental puede percibir la realidad distorsionada.

 Otros modos de deshonestidad  son intrinsecas  a  la personalidad, criterio y voluntad por los que se puede actuar de manera deshonesta de varias formas: apropiación indebida, agresividad, envidia, ambición desmesurada, aprovechamiento de los demás etc.
    El que miente, el que calumnia , la injuria, la estafa, el que promete  lo que sabe que no va a cumplir, es decir, la insinceridad es una forma de deshonestidad, cuando se trata de una  manera  de engaño consciente.en donde el mecanismo común es engañar al otro en beneficio propio.
 El ocultamiento es na forma de mentir, o no dando toda la información que se tiene, no sedice lo que se sabe cuando seria oportuno hacerlo.
 El falseamiento  es brindar la información falsa como real. 
 El fingimiento es la tendencia a no decir la verdad, a no mostrar o falsear la propia realidad.

En las escrituras, hay  componentes que permiten diferenciar algunas actuaciones deshonestas y la mentira. Siempre teniendo en cuenta que esta es una exposición teórica, y que en los análisis grafológicos no se utilizan los signos aislados, sino interpretados en las características generales, positivas y negativas.
  En el artículo dereferencia se citan una serie de características de la firma, gestos tipo y  aspectos gráficos como son orden, dimensiones, forma, presión, velocidad  cohesión, inclinación, dirección de los renglones,  que difieran excesivamente de los parámetros razonables, como muestras de deshonestidad e insinceridad. 
 Es sabido que algunas  variaciones pueden ser letras muy personales, debido a una inmadurez o madurez gráfica, cretividad, hiperactividad, fantasía, imaginación, salud, o sea, causas no precisamente de tipo delictivo.o deshonesto.  Aunque toda manifestación exagerada es susceptible de tener en cuenta dentro del contexto general.

  En este sentido el capitulo de  Sanchez Benuy en  "Grafoterapia y Grafoestima" dedicado a las alteraciones de los aspectos gráficos, es muy completo en sus apreciaciones. (En el próximo post)  Datos de  otros autores, en la exposición de facultades y sus manifestaciones en la escritura  en lo relacionado con este capitulo: 

  • Imaginación:  Escritura con grandes movimientos y letras con diferente forma.
  • Sinceridad:   Escritura ancha, en guirnaldas, con trazo de calidad.
  • Fingimiento: Ambigüedad, etilos mezclados, artificiosidad,sesgo recto,lentitud
  • Mentira:
              Escritura ilegible
              Finales comidos. 
              Óvalos terminados por la base.
              Escritura inestable, muy variables,retoques, filiforme y lenta.
              Presión débil o floja con letras inacabadas .
              Trazos superpuestos.
              Grandes diferencias entre texto y firma.


Como se ha indicado, estos datos son una apreciación teórica. En el conjunto del analisis pueden significar, inseguridad, retraimiento, reserva, dificultad en la expresion, problemas de ralacion etc Los resultados acostumbran a ser sobre rasgos de personalidad, más que de acciones concretas.
 En la investigación policial, la prueba de la verdad se trata de una serie de reacciones emocionales , físicas y de actitud ante estímulos relacionados con el hecho que se investiga.
J. Motis P

viernes, 17 de enero de 2014

Los Abuelos, Pozos de Sabiduria, Libros de Vida.- Sociedad Rural

  Al exemplar 120 de Temps de Franja  surt un article rel-lacionat amb el que coneixem com a la  "memòria històrica". 
Un altra   coluna  fent referència a la vellesa.
Son qüestions sobre les que es podria comentar sense acabar mai.

 Sería de desitjar  que la gent gran arribes a un punt en que ho tingues tot resolt, 
que podes viure del que ha fet, amb tranquil·litat personal i reconeixement social
  Avui en dia els avis prenent el sol, estan  pendents en la hora que han de recollir i ocupar-de dels nets, 
 De com es pot ajudar a "la jove" que no te recursos, al net per que pugui pagar un curs o engegar un negoci,
  Pensant amb la companyía que farà a aquell familiar o amic malalt.
 Col-boren en treballs , arreglant eines, fent benzils i tantes coses.
  Moltes economies familiars estan sobre la base del que van fer la gent gran, negocis
finques, raconets petis o grans de diners..
.
  I el que recorden del despús ahir, un luxe de memòria. Van tenir èpoques dures
de penúries, escola de vida,.  Van viure la guerra civil, als pobles, al front, ferits; o fugint molt lluny, a peu, al entrar els "enemics". 
Queden molt pocs dels que van estar a camps nazis.  Va ser molt emocionant el conèixen alguns.
 Els que es van quedar,  dels dos costats, van ser un exemple de convivència en aquells moments, als nostres pobles de la Llitera, on van inmigrar d' ltres indrets que no ho teníen facil
   Relat molt resumit del que van viure uns familiars, -entre altres episodis-.

 “Habían sido defensores de sus derechos ante los caciques.
Al entrar los que ganaban  la guerra se marcharon en carros, lejos.
Una familia con tres pequeños y un adolescente  paró en una capilla del camino.
Entraron soldados con caballerias
Trataron con ternura a la madre,pensando en la suya.

Mucho después, los protagonistas  pequeños, ya mayores
recordaban el resonar las pezuñas en la Iglesia,
 cuando viajaban por carretera, junto a Sta Maria del Camino cerca de Igualada
 Explicaban su desesperación, al ser raptado uno, para la "quinta del biberón", 
y la solidaridad de gentes que los acogieron, en la lejanía.  J. Motis P

miércoles, 15 de enero de 2014

Historia de la Escritura ( IV).- Antes del Alfabeto y Sus Inicios

La práctica de la comunicación, lenguaje vocal y con trazos  visibles, fue indispensable a la naturaleza humana como necesidad de relacionarse. Esta necesidad prevalece.
 La escritura es el complemento del lenguaje hablado y el auxiliar más poderoso para la información  del desenvolvimiento histórico. Es el elemento necesario en la historia de los pueblos, civilizaciones, y sociedades.

Antes del Alfabeto.  
  En las avernas de pueblos prehistóricas hay escena de caza y de guerra grabados en su interior i existen objetos de piedra o hueso done se ve el diseño de un signo.
 Es conocido que el dibujo precedió a la escritura.
 El dibujo, en realidad, fue el embrión de la escritura. 
  La prodigiosa conquista de la escritura no se realizó de un momento a otro, fue consolidándose con esfuerzo y tanteos,  en parte , simultaneamente en diferentes puebles, en parte sucesivamente, pero a través de siglos como demuestra la historia de la comunicación.
 Esta historia esta´llena de expresiones con simbolismos, significados a base de representación gráfica  de objetos reales de una imaginación ingenua, pero creadora y poética  con la que fijaron sus pensamientos las civilizaciones primitivas.

 La epigrafía es la ciencia de las inscripciones; el  sistema iconográfico, los dibujos serigrafiados y los jeroglíficos fueron los precursores de la escritura. 

 Son conocidos y abundantes los jeroglíficos egipcios. Se sustituía el todo por las partes, asi el sol se representaba con una redonda y un punto,  el esquema de una rama podía significar un bosque, un ala representaba una ave...
 Luego se simplificaron más los trazos con líneas horizontales y verticales y pasó a ser de escritura jeroglífica a hierática.
 Dando lugar a la escritura cuneiforme, reconocida como tal, propia de  Mesopotamia 
De escritura cuneiforme hay  abundantes restos en excavaciones donde se han  encontrado  palacios Sirios. 

Alfabeto
 Parece ser que el alfabeto fenicio puede ser el origen de todos los conocidos, es la opinión mas admitida.
 Es de notar que ciertas letras fenicias tiene reminiscencias de los jeroglíficos.
  Son 22 letras y de las dos primeras proviene la palabra alfabeto:
 Alef  (toro o becerro)
 Beth (casa, tienda)
 Se difundieron  entre diferentes pueblos semitas. Se extendió por el Meiterraneo desde el archipiélago helénico hasta Gibraltar, siendo los griegos los herederos directos.
 Al pasar por Italia se mezclaron con la influencia de los etruscos.
El persa derivado del sánscrito, abandonó las letras cuneiformes para adoptar las árabes que, con algunas variantes, es la escritura persa moderna.Los alfabetos de la "civilización  occidental" actual son
  El  alfabeto Gótico, conservado en algunos países de centroeuropa.
  El alfabeto Latino. El conocido por nosotros, extendido a numerosos países.
  El alfabeto eslavo que se emplea en Rusia
  El alfabeto griego, empleado en Grecia. 

 J. Motis P. 
 Datos obtenidos  "Historia de la Escritura". Matilde Ras